Sochi [URSS] 07.08.2012
ra-64044
RA-64044
Vladivostok Avia

Tupolev TU-204-300   |   msn: 1450741864044   |   mfy: 2008History:
2008 Vladivostok Avia RA-64044


__________________
Canon Powershot G12