Moscow Vnukovo [UUWW] 30.08.2012
ra-42452
RA-42452
Gazpromavia

Yakovlev Yak-42D   |   msn: 4520423409016   |   mfy: 1993History:
1993 Gazpromavia RA-42452


__________________
Canon Powershot G12